Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

AUDIT PUBLIC INTERN

Noutati

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa anunţă intenţia de a încheia parteneriate în vederea accesării de fonduri structurale pentru proiecte, în cadrul Axei prioritare 6...
19.11.2012

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa anunţă intenţia de a încheia parteneriate în vederea accesării de fonduri structurale pentru proiecte, în cadrul Axei prioritare 6  ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Principalele activităţi ale proiectelor:

 1. Furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv calificarea şi recalificarea, pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor grupurilor vulnerabile;
 2. Activităţi de motivare pentru grupurile vulnerabile, pentru a se integra/reintegra pe piaţa muncii, inclusiv asistenţă în căutarea unui loc de muncă;
 3. Formare profesională, grupuri de lucru educative, pentru persoanele supuse riscului de excluziune socială;
 4. Activităţi pentru dezvoltarea potenţialului profesional al persoanelor vulnerabile şi pentru identificarea şi dezvoltarea oportunităţilor de ocupare, inclusiv formare profesională, grupuri de lucru, asistenţă, consiliere;
 5. Formare profesională şi grupuri de lucru pentru instituţiile administraţiei locale, angajatori care încadrează persoane vulnerabile, pentru a le îmbunătăţi acestora competenţele şi modalitatea de abordare în activitatea desfăşurată cu sau pentru persoanele vulnerabile şi familiile acestora.

  Partenerii eligibili pot fi:

 1. Cooperative sociale, asociaţii de întrajutorare, ONG-uri cu activitate relevantă în acest domeniu;
 2. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;
 3. Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială;
 4. Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 5. Organizaţii sindicale şi patronate;
 6. Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;
 7. Furnizori de servicii sociale publici şi privaţi.

Cei interesaţi pot trimite solicitarea la sediul D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Târgovişte, secretariat.Anunt externalizare servicii sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului
14.11.2012

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a externaliza servicii sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si incheierea de contracte de furnizare de servicii sociale cu furnizorii privati acreditati in conditiile legii, pentru anul 2013.

Furnizorii privati interesati pot trimite solicitarea la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Targoviste, secretariat.Anunt concurs
05.10.2012

Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, în data de 7 noiembrie 2012, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de promovare intr-o funcţie publică de conducere vacantă,  pentru următoarele funcţii publice de conducere rezervate promovării din planul de ocupare a functiilor publice:
- şef serviciu în cadrul Serviciului managementul calităţii serviciilor sociale;
- şef serviciu în cadrul Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte;
- şef birou în cadrul Biroului patrimoniu, sănătatea şi securitatea muncii, P.S.I. şi protecţie civilă;
- şef serviciu în cadrul Serviciului de consiliere pentru părinţi şi copii care beneficiază de o masură de protecţie specială;
- şef birou în cadrul Biroului de informare şi consiliere pentru persoane adulte aflate în dificultate;
- şef serviciu în cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării.

Menţionăm că procedura se va desfăşura în condiţiile prevăzute de art. 22, alin. (21)din O.U.G. nr. 34/2009, actualizată, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul  organizat pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului managementul calităţii serviciilor sociale:
- studii superioare de specialitate ({tiinte sociale şi politice, Stiinte umaniste, Stiinte juridice, {tiinţe administrative, Medicină), absolvite cu diploma de licenta;
- să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Condiţii de participare la concursul  organizat pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte:
- studii superioare de specialitate ({tiinte sociale şi politice, Stiinte umaniste), absolvite cu diploma de licenta;
- să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Condiţii de participare la concursul  organizat pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă de şef birou în cadrul Biroului patrimoniu, sănătatea şi securitatea muncii, P.S.I. şi protecţie civilă:
- studii superioare de specialitate ({tiinte economice, Stiinte inginereşti, Stiinte juridice, {tiinţe administrative), absolvite cu diploma de licenta;
- să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Condiţii de participare la concursul  organizat pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului de consiliere pentru părinţi şi copii care beneficiază de o masură de protecţie specială:
- studii superioare de specialitate ({tiinte sociale şi politice, Stiinte umaniste, Stiinte juridice, {tiinţe administrative, {tiinţe economice), absolvite cu diploma de licenta;
- să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Condiţii de participare la concursul  organizat pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă de şef birou în cadrul Biroului de informare şi consiliere pentru persoane adulte aflate în dificultate:
- studii superioare de specialitate ({tiinte sociale şi politice, Stiinte umaniste, Stiinte juridice, {tiinţe administrative, {tiinţe economice), absolvite cu diploma de licenta;
- să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Condiţii de participare la concursul  organizat pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării:
- studii superioare de specialitate ({tiinte sociale şi politice, Stiinte umaniste, Stiinte juridice, {tiinţe administrative), absolvite cu diploma de licenta;
- să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 26 octombrie 2012;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 7 noiembrie 2012, ora 12.00,  la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
- interviul se susţine în data de 12 noiembrie 2012, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. In vederea ‘nscrierii la concurs, candidaţii vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, până la data de 26.10.2012 un dosar  cuprinzând următoarele:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
f) cazierul administrativ.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, mentionate in anunt.
Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, de la Serviciul Resurse Umane.

V. Bibliografia stabilită pentru concurs:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G.  nr. 1434/2004  privind  atributiile si  Regulamentul  cadru  de  organizare  si  functionare  ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
5. Legea  nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, actualizată.
6. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată;
7. H.G. nr. 1437/2004  privind  organizarea  si  metodologia  de  functionare  a  comisiei  pentru  protectia  copilului;
8. H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
9. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
10. Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, republicata;
11. Legea nr. 273/2004, republicata,  privind regimul juridic al adoptiei.Anunt umanitar
08.08.2012

Viaţa lui Marin Florin, un copil de 13 ani, depinde de un tratament în Ungaria, pentru care familia lui nu are bani.

Copilul a fost diagnosticat cu formaţiune tumorală cavum şi fosă nazală  în anul 2010. De la spitalul de copii « Grigore Alexandrescu » a primit recomandare pentru Spitalul Clinic Colţea, unde a suportat două intervenţii chirurgicale, una în data de 29.11.2010 şi a doua în data de 25.10.2011.

La controlul medical din aprilie 2012, s-a constatat că tumora a recidivat şi copilul a fost trimis la Spitalul Clinic de Copii «Victor Gomoiu », unde s-a constatat că intervenţia chirurgicală este dificilă şi a fost externat.

În urma unei hemoragii din data de 06.06.2012, copilul a fost internat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie », unde în urma unor investigaţii a primit recomandarea pentru o intervenţie chirurgicală în Ungaria la o clinică privată, unde costul operaţiei  este de 8000 Euro, sumă de bani pe care familia nu o deţine.

Cei care vor să contribuie la salvarea vieţii lui Marin Florin,  pot dona bani în contul cu numărul RO69BRDE160SV27265751600, deschis la BRD Târgovişte.Inscrie-te la Scoala Bonelor !
04.07.2012

Esti somera, studenta, eleva, casnica sau pensionara, ai varsta cuprinsa intre 18 si 64 de ani ? Inscrie-te la Scoala Bonelor !

Urmeaza cursurile GRATUITE organizate de Fundatia Romanian Angel Appeal si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
Califica-te in ocupatia de bona/baby-sitter.
Diploma obtinuta iti sporeste sansele de a fi angajata cu un salariu decent si este valabila si in celelalte tari ale Uniunii Europene.
Durata cursului de calificare este de aproximativ 3 luni si se va organiza in cursul saptamanii.

Daca doresti sa urmezi cursurile noastre GRATUITE trebuie sa indeplinesti simultan o serie de CONDITII DE INSCRIERE:

1 - Ai varsta cuprinsa intre 18 si 64 de ani
2 - Nu ai loc de munca, nu ai venituri dintr-o activitate economica sau sociala, in baza unui contract de munca sau in mod independent (pe cont propriu)
3 - Esti apta, din punct de vedere al starii de sanatate fizica si psihica, pentru ingrijirea si supravegherea copiilor.
4 - Nu ai suferit o condamnare pentru care s-a propuntat o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.
5 - Nu ai fost decazuta din drepturile parintesti sau nu ti-au fost interzise drepturile parintesti
6 - Ai absolvit minimum 8 clase
7 - Ai obtinut aviz favorabil pentru a urma cursurile de baby-sitter in urma evaluarii psihologice ce se realizeaza gratuit in proiect.

Documentele necesare inscrierii:

1 - Dosar cu sina
2 - Formular de inscriere la curs (se poate descarca si de pe www.scoalabonelor.ro - sectiunea "Cursuri de calificare", dar se gaseste si la biroul unde se depunde dosarul.
3 - BI/CI - original si copie
4 - Certificatul de casatorie - original si copie
5 - Act de studii (pentru ultima forma de invatamant absolvita) - original si copie
6 - Unul din documentele:
- copie dupa talonul de pensie
- adeverinta de somer sau carnet de evidenta a somerului
- adeverinta de la primarie, daca beneficiati de venitul minim garantat
- adeverinta de la administratia financiara ca nu realizati venituri
- adeverinta de elev sau de student, veti afla de la biroul de inscriere care dintre aceste documente sunt necesare in cazul dumneavostra
7 - Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie cu precizarea "Clinic sanatos; nu se afla in evidenta cu boli psihice sau boli infecto-contagioase in evolutie)
8 - Aviz psihologic pentru participarea la cursul de calificare in ocupatia de baby-sitter (evaluarea psihologica se va realiza gratuit, dupa verificarea dosarului cu documentele mentionate mai sus)

Documentele originale se vor inapoia la depunerea dosaruluiInapoi 1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Inainte

Pagina: 85 of 88

© 2010- 2024 by DGASPCDB | Made by Floppy