Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

AUDIT PUBLIC INTERN

Noutati

Anunt organizare si desfasurare concurs de recrutare intr-o functie publica de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii
22.04.2013

Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată,:

 In data de 22 mai 2013, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de recrutare intr-o funcţie publică de execuţie vacantă, pentru funcţia publică de execuţie vacantă, rezervată prin planul de ocupare a functiilor publice, de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării.
Menţionăm că procedura se va desfăşura în condiţiile prevăzute de art. 22, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2009, actualizată, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul  organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării:
- vechimea minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii superioare de specialitate, absolvite cu diploma de licenta;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (Limba Engleză) – foarte bine;
- cunoştinţe operare PC – foarte bine.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 9 mai 2013;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 22 mai 2013, ora 12.00,  la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
- interviul se susţine în data de 24 mai 2013, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G.  nr. 1434/2004  privind  atributiile si  Regulamentul  cadru  de  organizare  si  functionare  ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea  nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, actualizată;
5. H.G. nr. 1437/2004  privind  organizarea  si  metodologia  de  functionare  a  comisiei  pentru  protectia  copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
7. Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, republicata.

In vederea ‘nscrierii la concursul sau examenulpentru recrutarea functionarilor publici candidaţii vor depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului, un dosar de inscriere cuprinzând următoarele:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, menţionate in anunţ.

Relaţii suplimentare si bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului, de la Serviciul Resurse Umane.



Anunt achizitii directe - furnizare alimente
12.03.2013

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, urmatoarele contracte de furnizare alimente, in vederea aprovizionarii centrelor din subordine, pentru perioada aprilie - decembrie 2013, cu posibilitate de prelungire in conditiile legii, pentru inca 4 luni (ianuarie - aprilie 2014):

  1. contract de furnizare carne de pui;
  2. contract de furnizare compoturi si gemuri din fructe;
  3. contract de furnizare condimente si mirodenii.

Operatorii economici interesati se pot adresa la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Biroului achizitii publice, pentru obtinerea gratuita, a documentatiilor de atribuire a contractelor mentionate mai sus.

Informatii suplimentare: D.G.A.S.P.C. Dambovita, Biroul achizitii publice, tel. 0245217686/108.



Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita va invita sa prezentati oferta dumneavoastra de pret pentru servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii...
25.02.2013

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita va invita sa prezentati oferta dumneavoastra de pret pentru servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii (cod CPV 71247000-1 -servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii) – achizitie directa, pentru Lucrari de izolare termica fatade si de amenajari exterioare, inclusiv delimitare incinta imobil str. Ion Ghica, nr. 2, CSS Floare de Colt Targoviste.

Persoana juridica achizitoare este Consiliul Judetean Dambovita – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita, numita in continuare D.G.A.S.P.C. Dambovita, cod fiscal: 9641718, adresa: str. I.C.Vissarion, nr. 1, numar de telefon: 217686, 614615, 617042, fax: 614623, e-mail [email protected], persoana de contact: ing. Prunache Ionela.

Documentatia de atribuire poate fi obtinuta gratuit, de la sediul autoritatii contractante. Data limita pentru depunerea ofertei este 28.02.2013, ora 10.00.



Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, urmatoarele contracte de furnizare alimente...
12.02.2013

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, urmatoarele contracte de furnizare alimente, in vederea aprovizionarii centrelor din subordine, pentru perioada martie - decembrie 2013, cu posibilitate de prelungire in conditiile legii, pentru inca 4 luni (ianuarie - aprilie 2014):

  1. contract de furnizare ulei rafinat de floarea soarelui;
  2. contract de furnizare cartofi;
  3. contract de furnizare produse de morarit si zahar (orez, malai, faina, gris, fulgi de cartofi, fulgi de fasole, zahat tos, zahar pudra, zahar vanilat) ;
  4. contract de furnizare deserturi, piscoturi si biscuiti (turta dulce, cereale, cozonac, corn croissant, biscuiti dulci, biscuiti dulci vrac, napolitane, halva, ciocolata cu lapte, ciocolata cu fructe, nuga, eugenia, rahat, bomboane de pom) ;
  5. contract de furnizare paste fainoase (fidea, macaroane, paste fainoase, spaghete) ;
  6. contract de furnizare oua si alte produse alimentare perisabile (oua, masline, conserve peste, peste congelat, salata de icre, suc, margarina, apa minerala).

Operatorii economici interesati se pot adresa la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Biroului achizitii publice, pentru obtinerea gratuita, a documentatiilor de atribuire a contractelor mentionate mai sus.

Informatii suplimentare: D.G.A.S.P.C. Dambovita, Biroul achizitii publice, tel. 0245217686, int.108.



Concursuri recrutare - functie publica de executie, functie publica de conducere
26.11.2012

Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată,:
1. In data de 3 ianuarie 2013, ora 10,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de recrutare intr-o funcţie publică de conducere vacantă, pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef birou în cadrul Biroului de informare şi consiliere pentru persoane adulte aflate în dificultate, rezervată prin planul de ocupare a functiilor publice.
Menţionăm că procedura se va desfăşura în condiţiile prevăzute de art. 22, alin. (2), alin. (21)din O.U.G. nr. 34/2009, actualizată, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul  organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de şef birou în cadrul Biroului de informare şi consiliere pentru persoane adulte aflate în dificultate:
- vechimea minim 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii superioare de specialitate (Psihologie), absolvite cu diploma de licenta;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - foarte bine;
- cunoştinţe operare PC – foarte bine.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 19 decembrie 2012;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 3 ianuarie 2013, ora 10.00,  la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
- interviul se susţine în data de 7 ianuarie 2013, ora 10.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concurs:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G.  nr. 1434/2004  privind  atributiile si  Regulamentul  cadru  de  organizare  si  functionare  ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
5. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
7. Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, republicata.

2. In data de 3 ianuarie 2013, ora 13,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de recrutare intr-o funcţie publică de execuţie vacantă, pentru următoarele funcţii publice de execuţie vacante, rezervate prin planul de ocupare a functiilor publice:
- inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Biroului Achiziţii publice;
- inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării;
- inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării.
Menţionăm că procedura se va desfăşura în condiţiile prevăzute de art. 22, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2009, actualizată, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul  organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Biroului Achiziţii publice:
- vechimea minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii superioare de specialitate ({tiinţe economice), absolvite cu diploma de licenta;
- cunoaşterea unor limbi de circulaţie internaţională (Limba Franceză şi Limba Engleză) – foarte bine;
- cunoştinţe operare PC (Word, Excel, Aplicaţii contabilitate şi salarizare) – foarte bine.

Condiţii de participare la concursul  organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării:
- vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii superioare de specialitate ({tiinte sociale, Stiinte umaniste, {tiinţe administrative), absolvite cu diploma de licenta;
- cunoaşterea unor limbi de circulaţie internaţională (Limba Franceză şi Limba Engleză) – foarte bine;
- cunoştinţe operare PC – foarte bine.

Condiţii de participare la concursul  organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării:
- vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii superioare de specialitate ({tiinte sociale, {tiinte umaniste, Matematică şi ştiinţe ale naturii), absolvite cu diploma de licenta;
- cunoaşterea unor limbi de circulaţie internaţională (Limba Engleză) – foarte bine;
- cunoştinţe operare PC – foarte bine.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 19 decembrie 2012;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 3 ianuarie 2013, ora 13.00,  la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
- interviul se susţine în data de 7 ianuarie 2013, ora 13.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Biroului Achiziţii publice:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G.  nr. 1434/2004  privind  atributiile si  Regulamentul  cadru  de  organizare  si  functionare  ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
5. Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, republicata;
6. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari  publice  si  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii, actualizată;
7. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizată.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G.  nr. 1434/2004  privind  atributiile si  Regulamentul  cadru  de  organizare  si  functionare  ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea  nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, actualizată;
5. H.G. nr. 1437/2004  privind  organizarea  si  metodologia  de  functionare  a  comisiei  pentru  protectia  copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
7. Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, republicata.
In vederea ‘nscrierii la concursul sau examenulpentru recrutarea functionarilor publici candidaţii vor depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului, un dosar de inscriere cuprinzând următoarele:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, menţionate in anunţ.
Relaţii suplimentare si bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului, de la Serviciul Resurse Umane.



Inapoi 1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Inainte

Pagina: 84 of 88

© 2010- 2024 by DGASPCDB | Made by Floppy