Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent
tel. 119 si (0245) 983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

AUDIT PUBLIC INTERN

Noutati

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 533/2024 pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2024—2028 - Monitorul Oficial nr.467 bis
22.05.2024LEGEA nr.136/ 14.05.2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 448/15.V.2024
16.05.2024LEGEA nr.123/ 30.04.2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului - MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 414/7.V.2024
08.05.2024

Modificări aduse de Legea nr.123/30.04.2024 :

 - se introduce un nou termen - înstrăinare părintească;
- se aduc completări referitoare la relațiile personale ale copilului;
- pentru a preveni împiedicarea preluării copilului, la finalul găzduirii la domiciliul părintelui care nu locuiește cu copilul, instanța poate dispune, la cererea părintelui interesat sau a altei persoane îndreptățite, instituirea uneia sau mai multor măsuri cu caracter asigurătoriu, a unor garanții sau aplicarea de penalități (penalități pe ziua de întârziere impuse persoanei care refuză punerea în aplicare sau respectarea dispozițiilor privitoare la stabilirea locuinței copilului sau a programului de menținere a relațiilor personale ale copilului;) In cazul în care instanța constată existența unei situații de înstrăinare părintească, stabilirea penalității este obligatorie, iar limitele minime și maxime ale penalității se dublează;
- introducerea obligativității participării a unui psiholog din cadrul DGASPC în alte cauze decât măsurile de protecție și a obligativității redactării a unui raport de constatare ce va fi depus la instanța în cauza respectivă.

LEGEA nr.123 din 30.04.2024 (pdf)LEGEA nr. 100/16.04.2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale, precum și pentru completarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România și pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului - MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 369/18.IV.2024
19.04.2024

Principalele modificări aduse sistemului de asistență socială sunt următoarele: 
  • niciun serviciu social nu va mai putea funcționa, nici măcar provizoriu, fără o verificare în teren efectuată de inspectorii sociali; 
  • va fi înființat registrul național electronic de evidență a persoanelor beneficiare de servicii sociale și revizuit registrul electronic unic al serviciilor sociale; astfel, inspectorii care fac verificările din teren vor avea, în timp real, toate datele necesare;
  • se modifică modalitatea de finanțare a serviciilor sociale pe principiul ”finanțarea urmează beneficiarul”, iar banul public este cheltuit transparent cu un traseu mai ușor de urmărit;
  • se consolidează rolul inspectorului social și capacitatea funcțională a Inspecției Sociale; 
  • se introduc sancțiuni penale pentru încălcările noii legislații, iar amenzile cresc de cinci ori, respectiv până la 100.000 de lei. Cele mai mari sancțiuni sunt aplicate în cazul în care centrul funcționează fără licență sau în cazul în care este refuzat accesul inspectorilor sociali aflați în misiune de control; 
  • este consolidat parteneriatul cu Avocatul Poporului, biserica și cultele religioase, ONG-urile și, în general, cu societatea civilă; 
  • furnizorii de servicii sociale vor fi consiliați gratuit de către reprezentanții ANPIS, astfel încât să cunoască toate obligațiile pe care le au potrivit legislației.

LEGEA nr. 100/16.04.2024 (pdf)LEGEA nr.99/15.04.2024 pentru modificarea art. 3 lit. a) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției - MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356/16.IV.2024
16.04.2024Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 90 Inainte

Pagina: 2 of 90

© 2010- 2024 by DGASPCDB | Made by Floppy