Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent
tel. 119 si (0245) 983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

AUDIT PUBLIC INTERN

Noutati

ORDIN - AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR - nr.579/ 04.06.2024 privind informarea consumatorilor ce se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități, de către operatorii economici, în legătură cu accesul la servicii de transport public de persoane și, respectiv, în clădirile deținute de către aceștia
12.06.2024

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 547/12.VI.2024 .

Printre obligațiile operatorilor de transport public de persoane menționăm :

- Operatorii economici care desfășoară activități de transport public de persoane, inclusiv aerian, precum și operatorii economici care desfășoară activități în imobile sau spații în care nu pot fi instalate sau nu au fost încă prevăzute rampe sau alte variante de acces al persoanelor cu dizabilități au obligația de a oferi o informare clară și corectă consumatorilor care intră în aceasta categorie cu privire la modalitatea de acces a acestora în mijloacele de transport public, în imobile sau spații.

- Operatorii de transport sunt obligați să instaleze deasupra fiecărei uși de acces, precum și în interiorul mijloacelor de transport semnale audio externe/interne, care să anunțe oprirea acestora în stație.

- Operatorii de transport public de persoane au obligația să amplaseze, pe fiecare peron/refugiu/stație în dreptul cărora se vor opri mijloacele de transport în comun, fără a fi limitativ, marcaje speciale și panouri informative, care să conțină indicații privind localizarea ușii dedicate accesului persoanelor cu dizabilități sau de unde acestea vor fi preluate și modalitatea în care se va face urcarea și coborârea.

- Operatorii de transport public de persoane au obligația instituirii de modalități de informare dedicate persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere, prezentate fizic și/sau digital

- Operatorii economici care își desfășoară activitatea în clădiri sau spații în care nu pot fi instalate sau nu au fost încă prevăzute rampe sau alte variante de acces al persoanelor cu dizabilități au obligația să informeze prin orice mijloace, pe uși sau pe panouri, în imediata vecinătate a căii de acces, modalitatea în care acestea pot beneficia de suportul necesar.

- La solicitarea persoanelor cu dizabilități locomotorii, personalul angrenat în transportul public de persoane are obligația de a le acorda informații cu privire la modalitatea prin care vor fi ajutate să urce/coboare, precum și să acorde asistență la urcarea/coborârea din mijlocul de transport public

Monitorul Oficial Partea I nr. 547 (pdf)HG nr.598 / 06.06.2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată - MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 529/6.VI.2024
07.06.2024Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 566/2024 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Tineret 2024—2027
04.06.2024

HG nr.566/ 23.05.2024 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Tineret 2024—2027 - MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 516/3.VI.2024

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 566/2024 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Tineret 2024—2027 - MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 516 bis/3.VI.2024
 
Ca entitate responsabilă sau parteneră, DGASPC va întreprinde următoarele măsuri :
Furnizarea de servicii de sprijin (integrate/complementare) pentru facilitarea accesului la educație al tinerilor vulnerabili 
 
Accesibilizarea instrumentelor dedicate consilierii vocaționale pentru tinerii cu deficiențe auditive și vizuale
 
Dezvoltarea de programe, măsuri și instrumente de lucru privind incluziunea socio-profesională a tinerilor
Consolidarea capacității formatorilor de a lucra cu tineri vulnerabili, inclusiv tineri migranți sau proveniți din zone de conflict armat
 
Crearea de rețele între organizațiile de tineret existente care dispun deja de bune contacte, cunoștințe și experiențe în lucrul cu tineri refugiați și resortisanți ai altor țări terțe
 
Crearea de mecanisme de participare activă a tinerilor refugiați și resortisanți ai altor țări terțe la programele de tineret desfășurate la nivel local, regional, național și european
 
Sprijinirea implicării tinerilor cu nevoi speciale în activitățile de voluntariat
 
Rezultate așteptate:
- accesui crescut al tinerilor la diferite forme de educație
- extinderea și diversificarea activităților de informare orientare și consiliere vocațională
- incluziunea socioprofesională a tinerilor 
- integrare socioprofesională pentru persoanele vulnerabile 
- dezvoltarea voluntariatului

Monitorul Oficial Partea I nr. 516 Bis (pdf)Femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează, precum și persoana singură din familia monoparentală nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.
03.06.2024

LEGEA nr.161/ 29.05.2024 pentru modificarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii - MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 507/31.V.2024 : Femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează, precum și persoana singură din familia monoparentală nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

Monitorul Oficial Partea I nr. 507 (pdf)LEGEA nr.147/ 24.05.2024 pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului - MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 497/29.V.2024
22.05.2024

LEGEA nr.147/ 24.05.2024 pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului - MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 497/29.V.2024:
- se introduc doua alineate care prevad faptul ca mamele minore care au implinit varsta de 16 ani au dreptul sa semneze documente cu caracter medical și/sau administrativ care au legătură cu îngrijirea, creșterea și dezvoltarea copilului si, de asemenea, pot solicita indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului, alocația de stat pentru copil, atât a mamelor, cât și a copilului/copiilor lor, precum și orice alte drepturi legale financiare de care beneficiază copilul/copiii.

Monitorul Oficial Partea I nr. 497 (pdf)Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 90 Inainte

Pagina: 1 of 90

© 2010- 2024 by DGASPCDB | Made by Floppy