Informatii de interes public

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

 
 
Raport solutionare petitii
Raport solutionare petitii
Raport solutionare petitii
 
 
 
Comunicate de presa

3 Decembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități
03.12.2015

Click pentru download comunicat

Ca în fiecare an, în data de 3 decembrie, persoanele cu dizabilități aflate în centrele subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița (DGASPC Dâmbovița), au sărbătorit Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități. Astfel, au fost organizate mese festive, precum și audiții muzicale și alte activități recreative.       

La sediul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa, str. Radu Cosmin, nr. 22, în data de 3 decembrie 2015, începând cu ora 10.30, elevii de la Şcoala gimnazială ,,Diaconu Coresi’’ Fieni şi Şcoala gimnazială nr. 4 ,,Elena Donici Cantacuzino’’ Pucioasa, au susținut un program cultural artistic. Începând cu ora 13.00, s-a desfășurat o acțiune în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, care a constat în oferirea de servicii de coafură și frizerie de către cursanți, pentru beneficiarii centrului. La aceste evenimente a participat conducerea  DGASPC Dâmbovița și reprezentanți ai AJOFM Dâmbovița, care le-au urat "La mulți ani!" persoanelor cu dizabilități aflate în centru.
La Centrul de Servicii Comunitare "Floarea Speranței" Pucioasa, din str. Independenței, nr. 25, începând cu ora 11.00, elevi ai Colegiului Național Nicolae Titulescu Pucioasa, au susținut un program de cântece și poezii, dedicat persoanelor adulte cu dizabilități.
Persoanele cu dizabilități din cadrul Centrului de Servicii Comunitare "Sfântul Andrei" Gura Ocniței, au participat la un program artistic, care a avut loc la Secția Psihiatrie Cronici Gura Ocniței, situată în comuna Gura Ocniței, str. Principală.                                                                                                                           

Această zi a fost serbată la nivelul județului Dâmbovița și de către cele 16334 persoane neinstituționalizate, care beneficiază de drepturile oferite de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, din care 15018 adulți și 1316 copii. 
În afară de centrele de tip rezidențial pentru copii și adulți cu dizabilități, în structura DGASPC Dâmbovița funcționează și Centrul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap Târgoviște, care are 65 beneficiari şi Echipa mobilă pentru copii cu dizabilități (22 beneficiari), prin care se oferă servicii specializate pentru copii cu dizabilități aflați în familie și anume programe educative, servicii de kinetoterapie, masaj, hidroterapie, terapie ocupațională, consiliere psihologică și socială, consiliere părinți, precum și Centrul de recuperare, reabilitare și consiliere pentru copii cu dizabilități, cu o capacitate de 30 beneficiari.

În vederea creşterii calităţii serviciilor oferite în prezent pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, s-au înființat două noi servicii specializate, Centrul de consiliere şi sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice, cu o capacitate de 40 persoane/an și Serviciul de recuperare şi reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap, cu o capacitate de 200 persoane/an.

Marcarea acestei zile este un bun prilej de a promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi, în vederea incluziunii sociale a acestora, garantării posibilităţii participării lor în toate domeniile vieţii fără discriminare, având ca bază respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.


19 Noiembrie - Ziua Mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor
20 Noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului
19.11.2015

Click pentru download comunicat

Ziua de 19 noiembrie a fost desemnată ca „Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor”, iar în ziua de 20 noiembrie, este celebrată “Ziua Internațională a Drepturilor Copilului”.
Anul acesta s-au împlinit 25 de ani de la deschiderea spre semnare a Convenţiei privind Drepturile Copilului adoptată la 20 noiembrie 1989. Ţara noastră a fost printre primele state care au ratificat Convenţia ONU cu privire la

Drepturile Copilului, în anul imediat următor adoptării sale în cadrul Naţiunilor Unite, prin Legea nr. 18 din 28 septembrie 1990.

Potrivit Convenţiei, drepturile fundamentale ale copilului sunt dreptul la viaţă, dreptul la un nume şi o naţionalitate, dreptul la educaţie, dreptul de a-şi exprima liber ideile, dreptul la îngrijire medicală, dreptul la joacă şi timp liber și dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de violenţă, abuz sau neglijenţă.

În județul Dâmbovița, în primele nouă luni ale anului 2015, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul copilului (0245983), a efectuat un număr de 458 deplasări, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor.

În urma a 70 deplasări au fost preluați în regim de urgență un număr de 129 copii, iar pentru 388 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei măsuri de protecție specială pentru copii. Aceste cazuri au fost remise pentru monitorizare, Autorității Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere, Centrului de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița.

De asemenea, tot în aceeași perioadă, ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din județ, au fost preluați un număr de 14 copii, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență.

Dintre cele 306 de cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului înregistrate în primele nouă luni ale anului 2015 de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa, 16 au reprezentat cazuri de abuz fizic, 13 abuz emoţional, 7 abuz sexual, 12 exploatare sexuală, 39 exploatare pentru comitere infracţiuni şi 219 cazuri de neglijare în familie. În ceea ce priveşte serviciile oferite, 129 copii au fost preluaţi în regim de urgenţă, iar 177 copii beneficiază de servicii de consiliere psihologică în familie, sau cazurile sunt monitorizate de către autorităţile publice locale. Din cei 306 copii, 237 au domiciliul în mediul rural şi 69 în mediul urban.

Marcarea acestor zile este un bun prilej de a reaminti că toți copiii au dreptul de a fi protejați împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme de violenţă, indiferent de mediul în care aceștia se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate.


Comunicat - inaugurare proiect european "Modernizare spații existente și extindere construcție parter CENTRUL SOCIAL GĂEȘTI".
06.11.2015

Click pentru download comunicat

În data de 6 noiembrie 2015 a avut loc inaugurarea proiectului european "Modernizare spații existente și extindere construcție parter CENTRUL SOCIAL GĂEȘTI".

La eveniment au participat preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa - Adrian Ţuţuianu, vicepreşedintele Marin Antonescu, primarul interimar al oraşului Găeşti - Gheorghe Grigore, directorul adjunct al Direcţiei Organism Intermediar din ADR Sud Muntenia - Mariana Vişan, directorul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dâmboviţa - Cristiana Bucur, consilieri județeni și alți invitați.

"Modernizare spații existente și extindere construcție parter CENTRUL SOCIAL GĂEȘTI" este un proiect cu finanțare din fonduri structurale în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară: 3 - „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție: 3.2– „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, contractat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.

Obiectivul general:
Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru 3 centre sociale din Complexul de servicii sociale Găeşti, jud. Dâmboviţa: Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi, Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap sever şi Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Modernizarea spaţiilor de la parter şi etajul 1 din Complexul de servicii sociale Găeşti;
 • Extinderea spaţiilor de la parterul Complexului de servicii sociale Găeşti cu sală de mese şi bucătărie, precum şi cu spălătorie, uscătorie şi călcătorie.
 • Asigurarea dotărilor pentru implementarea de noi activităţi de recreere, de educaţie, integrare/reintegrare socială (ergoterapie, cromoterapie şi meloterapie), în cadrul a 3 centre sociale din Complexul de servicii sociale Găeşti.

          - cod SMIS 15943;
- Contract de finanțare nr.2468/11.11.2011;
- perioada de implementare: 49 luni - 12.11.2011 - 11.12.2015

Valoarea totală a proiectului este de 3.784.076,98 lei ( HCJ nr.162/30.07.2014), din care:
- asistență financiară nerambursabilă        2.841.220,90 lei
- co-finanţarea beneficiarului:               219.243,79 lei
- TVA                                  723.612,29 lei

Atribuirea contractului de lucrări a avut loc la data de 13.05.2014, iarexecuția lucrărilor de construcții a început odată cu emiterea Ordinului de începere, respectiv în data de 03 iunie 2014.
Ca și obiect de activitate, complexul asigură, în prezent pentru cei 42 beneficiari, reprezentând copii cu dizabilități aflați în dificultate, îngrijirea pe timpul zilei, oferirea de programe educative şi distractive, diverse terapii de recuperare, consiliere psihologică şi pregătirea copiilor/familiilor în vederea integrării – reintegrării în familia naturală sau substitutivă.

În urma încheierii proiectului, prin remodularea spațiilor, capacitatea crește la 60 beneficiari.

Spaţiile în care se desfașoară activităţile din cele 3 centre sunt în mare parte comune. În toate cele 3 centre sociale din Complexul de Servicii sociale Găeşti se desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

A. Activităţi de abilitare și reabilitare pentru copil:

 • kinetoterapie si masaj;
 • terapie psiho-motrică si de abilitare manuală;
 • terapie prin învăţare (dezvoltarea imaginaţiei, a atenţiei, a memoriei, a inteligenţei, a creativităţii);
 • terapie ocupaţională;

B. Activităţi de recreere și socializare:

 • dezvoltarea spiritului de echipă;
 • dezvoltarea şi consolidarea spiritului de ordine şi disciplină;
 • creşterea încrederii în forţele proprii, formarea şi educarea relaţiilor de comunicare şi colaborare cu copii de aceeaşi vârstă şi de vârste diferite;

C. Activităţi educaţionale (nonformală/informală);

 • Activităţi de consiliere şi sprijin pentru copil (dezvoltarea abilităţilor de autocontrol);

Prin proiect se urmăreşte şi dezvoltarea de noi activităţi de integrare/reintegrare socială: ergoterapie (ateliere de lucru), cromoterapie şi meloterapie.

Prin intervenţiile propuse prin proiect se dorește:

 •  Satisfacerea nevoilor de servit masa la standardele de calitate pentru serviciile sociale oferite în sistem rezidenţial copiilor cu dizabilități.
 •  Îmbunătăţirea calității serviciilor oferite beneficiarilor, regândirea circuitelor bucătăriei (transport şi depozitare alimente; prepararea hranei, precum și transportul, depozitarea, spălarea şi uscarea rufelor).
 •  Optimizarea circuitelor şi recompartimentarea spaţiilor existente (camerele beneficiarilor), astfel încât va creşte calitatea serviciilor oferite copiilor cu dizabilităţi.

În cadrul proiectului "Modernizare spații existente și extindere construcție parter CENTRUL SOCIAL GĂEȘTI" au fost prevăzute lucrări de reabilitare termică doar pentru parter și etajul 1 al cladirii, etajele 2 si 3 nefiind incluse, deoarece aceste etaje au facut obiectul proiectului PHARE 2006/018-147.04.02.03.02.01.310 prin care s-a înființat un alt centru și nu mai puteau face obiectul unui alt proiect cu finanțare europeană. Realizarea unor lucrări de reabilitare termică - termosistem, înlocuire tâmplărie, reparații acoperiș - a etajelor 2 si 3 în paralel cu lucrările efectuate în cadrul proiectului european era absolut necesară pentru o imagine unitară a clădirii. În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 211/15.10.2014, au fost aprobați indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții ,,Reabilitare termică Centrul Social Găești - etajele 2 si 3". Totalul acestei investiții, inclusiv TVA a fost de: 365,525 mii lei, echivalentul a 82,834 mii euro, iar finanțarea s-a realizat de la bugetul Consiliului Județean Dâmbovița.


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy