Informatii de interes public

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

 
 
Raport solutionare petitii
Raport solutionare petitii
Raport solutionare petitii
 
 
 
Comunicate de presa

ZIUA NAȚIONALĂ PENTRU ADOPȚIE
02.06.2016

Click pentru download comunicat

Începând din anul 2014, în data de 2 iunie se sărbătorește Ziua Naţională pentru Adopţie.

Anul acesta a fost adoptată o nouă Lege a adopțiilor nr. 57/2016 pentru modificarea și completarea legii 273/2004 privind procedura adopției, care va intra în vigoare în luna august 2016. Prin modificările aduse legii se urmărește scurtarea celor trei etape ale procesului de adopţie: declararea adoptabilităţii copilului, încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea adopţiei. Astfel, termenul de apel în instanţa judecătorească va fi redus de la 30 la 10 zile, iar primul termen de judecată va avea loc în 15 zile de la înregistrarea cererii. În plus, nu va mai fi necesară citarea părţilor pentru judecarea cererilor de încredinţare în vederea adopţiei ca până acum, fiind reglementate şi situaţiile în care părinţii biologici refuză să se prezinte la două termene, atunci când sunt citaţi de către instanţa judecătorească. Odată cu adoptarea legii, neprezentarea acestora va fi considerată refuz abuziv de a consimţi la adopţie, iar copilul va fi declarat adoptabil.

Adopţia va putea fi stabilită şi în cazul în care părinţii/rudele care au putut fi găsite declară că nu doresc să se ocupe de copil, însă, ulterior, refuză să semneze declaraţiile care ar permite declararea copilului adoptabil. De asemenea, atunci când părinţii şi rudele copilului de până la gradul al patrulea nu sunt găsite după o perioada de 6 luni de la instituirea măsurilor de protecţie specială, vor putea fi demarate procedurile de adopţie. Mai mult, termenul de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil va fi eliminat, acest statut fiind valabil până la încuviinţarea adopţiei sau până ce copilul împlineşte vârstă de 14 ani.

O modificare foarte importantă a legii, în beneficiul copiilor adoptabili cu vârsta mai mare, o reprezintă faptul că părinții adoptivi vor putea să își ia concediu de acomodare de un an, chiar și pentru copii mai mari de doi ani. În această perioada, unul dintre părinți va putea încasa o indemnizație de 1.700 de lei pe luna.

Adopţia reprezintă o șansă pentru toți copiii a căror reîntoarcere în familia biologică nu este posibilă, însă cei mai mulți dintre copiii declarați adoptabili conform legii, au vârsta peste 5 ani. Astfel, în județul Dâmbovița, din cei 63 copii adoptabili, 46 au vârsta peste 5 ani.

În ceea ce privește atestatul de familie potențial adoptatoare, valabilitatea acestuia va fi prelungită de la un an la doi ani, iar pentru realizarea potrivirii practice, persoanele care doresc să adopte vor avea dreptul la timp liber, cu păstrarea drepturilor salariale, în limita a 40 ore/an. În județul Dâmbovița, la această dată sunt 20 familii cu atestat valabil și 9 familii potențial adoptatoare aflate în evaluare.

De la începutul anului 2016 s-a realizat deschiderea procedurii de adopţie naţională pentru 14 copii, 12 încredinţări în vederea adopţiei și 8 încuviinţări de adopţie naţională.

Celebrarea Zilei Naționale pentru Adopție este o ocazie de a promova valorile fundamentale ale familiei prin adopţie și de a reaminti importanța ca fiecare copil să aibă o familie în care să crească și care să-l iubească.

La mulți ani tuturor copiilor care au fost adoptați sau așteaptă să fie adoptați, precum și familiilor care au adoptat sau urmează să adopte copii!


1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI
01.06.2016

Click pentru download comunicat

În data de 01 iunie 2016, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC Dâmbovița) au fost organizate manifestări dedicate zilei de 1 iunie -Ziua Internațională a Copilului, la care au participat secretarul general al Consiliului Județan Dâmbovița, Ivan Vasile Ivanoff, primarul Municipiului Târgoviște, Cristian Stan, directorul general DGASPC Dâmbovița, Cristiana Bucur, directorul general adjunct DGASPC Dâmbovița, Doinița Dinu și alți invitați.

Programul a fost susținut de copii talentați care beneficiază de o măsură de protecție specială. Aceștia au oferit un spectacol cu cântece, dansuri, poezii și au participat la un concurs de desene pe asfalt cu tema “Ziua copilului” și concursul "Nimerește ținta". Toți copiii au primit cadouri și diplome din partea organizatorilor.

În toate centrele pentru copii din subordinea instituţiei, au fost organizate manifestări dedicate zilei de 1 iunie, care au constat în jocuri distractive, concursuri sportive și mese festive, iar la sediul instituției au fost expuse obiecte confecționate în cadrul atelierelor ocupaționale, de către copii de la Complexul de Servicii Sociale Târgoviște "'Floare de Colț".

De Ziua Internaţională a Copilului, le urăm tuturor copiilor din judeţ La Mulţi Ani!


"Ziua Internațională a Familiei” - 15 MAI 2016
13.05.2016

Click pentru download comunicat

Organizația Națiunilor Unite a declarat anul 1994, ca Anul Internațional al Familiei, tocmai pentru a iniția și susține un plan global de măsuri care să vină în ajutorul familiei. Apoi, începând cu 1995, s-a sărbătorit anual în data de 15 mai „Ziua Internațională a Familiei”.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, prin activitatea desfășurată, are ca obiectiv sprijinirea familiei în dificultate și menținerea copiilor în cadrul familial.

Astfel, prin parteneriatul  încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița și Fundația "SERA ROMÂNIA", 72 copii au fost reintegraţi - integraţi din sistemul de protecţie specială şi pentru 24 copii s-a realizat prevenirea separării de familie. Proiectul este în desfășurare și urmărește asigurarea unui mediu  adecvat pentru copii în cadrul propriilor familii, în funcție de necesitățile identificate.   

Un alt obiectiv urmărit a fost eradicarea instituţiilor de tip vechi pentru copiii abuzați, neglijați, exploatați şi tranziţia spre un sistem de tip familial, asistenţă maternală şi îngrijire rezidenţială de tip familial, prin finalizarea procesului de dezinstituţionalizare, cu precădere prin crearea unei infrastructuri de servicii rezidenţiale bazate pe conceptul familial (case de tip familial), ca alternativă la instituţiile de tip vechi.

Astfel, la această dată, în județul Dâmbovița, 1063 copii  beneficiază de măsura de protecție specială de tip familial (604 copii la asistent maternal profesionist și 459 copii la rude/alte familii) și 250 copii beneficiază de măsura de protecție specială de tip rezidențial în cadrul unor case/module de tip familial, centre.    

Fie că privim din perspectiva familiei în dificultate, a respectării drepturilor copilului sau a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor vârstnice, a reducerii sărăciei și promovarea principiilor de incluziune socială, toate acțiunile derulate de către instituția noastră sunt orientate către  susținerea celor care au nevoie, deci implicit a familiilor.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, urăm La mulți ani! tuturor familiilor din județ.


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy