Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

AUDIT PUBLIC INTERN

Comunicate de presa

Conferinta de presa - 14.04.2009
14.04.2009

Click pentru download comunicat

     Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 12/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin programe de interes naţional (PIN) se înteleg acele programe care contribuie la realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii şi instituţii destinate îngrijirii, protecţiei şi promovării drepturilor copiilor şi la asigurarea funcţionării adecvate a acestui sistem, în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă a respectivelor servicii şi insituţii.

1. PIN 2 ,,Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copil şi familie”

     Prin Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului s-a continuat procesul de descentralizare în domeniu, de la nivel judeţean, la nivel local. Astfel, o serie de a atribuţii au fost transferate de la Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) la Serviciile Publice de Asistenţă Socială (S.P.A.S.) înfiinţate la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor.

     Deoarece D.G.A.S.P.C. are ca arie de acoperire întregul judeţ şi trebuie să lucreze cu toate S.P.A.S.-urile, este mai eficient dacă aceasta preia responsabilitatea pentru contactul şi legătura cu asistenţii sociali de la nivel local.
Prin programul de interes naţional ,,Dezvoltarea reţelei serviciilor sociale comunitare pentru copil şi familie”, A.N.P.D.C. işi propune să faciliteze întărirea colaborării dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi serviciile publice de asistenţă din acelaşi judeţ şi să contribuie în acest fel la susţinerea procesului de descentralizare de la nivel judeţean la nivel local, acesta fiind scopul programului.

     Obiectivul urmărit  este sprijinirea copiilor şi a părinţilor pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, prin angajarea de personal cu competenţe în domeniul asistenţei sociale pentru copil şi familie în cadrul consiliilor locale ale oraşelor şi comunelor, prin crearea şi formarea structurilor comunitare consultative, prin crearea de compartimente specializate la nivelul D.G.A.S.P.C.-urilor pentru coordonarea activităţilor de protecţie a drepturilor copilului la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, şi prin orice alte activităţi care vizează creşterea capacităţii consiliilor locale.

2. PIN 4 ,,Perfecţionarea personalului care lucrează în serviciile de protecţie a copilului”

     Scopul programului este dezvoltarea unui sistem de formare profesională care să sprijine perfecţionarea permanentă a personalului din serviciile de îngrijire de zi şi din serviciile de tip rezidenţial.
     Obiectivul programului este îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului  din serviciile de zi sau de tip rezidenţial.

Aplicanţi principali eligibili ai programului sunt:  

a) Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
b) Organismele private, acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a protecţiei speciale a acestuia, denumite în continuare organisme private acreditate

Parteneri:
a) Organisme private acreditate
b)  Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

     O propunere de proiect trebuie să prevadă formarea a cel puţin 120 de profesionişti care lucrează direct cu copilul în caadrul serviciilor de tip rezidenţial din subordinea  Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi/sau în cadrul serviciilor de zi care funcţionează la nivel local şi judeţean, precum şi elaborarea unei strategii judeţene de formare, care să ia în considerare nevoile identificate la nivel local.


"In suflet cu lumina Invierii" - Actiune la Centrul de Servicii Comunitare “Sfantul Andrei” Gura Ocnitei
09.04.2009

Click pentru download comunicat

In data de 09 aprilie 2009 ora 12.00, s-a desfăşurat în cadrul Centrului de Servicii Comunitare “Sfântul Andrei” Gura Ocniţei acţiunea denumită “In suflet cu lumina Invierii”. Astfel, 10 copii de la Grupul {colar “Udrea Băleanu” din Băleni, au oferit cadouri specifice sărbătorilor Pascale celor 33 de beneficiari din cadrul acestui centru.

         Această activitate caritabilă se înscrie în cadrul acţiunilor prevăzute în cadrul convenţiei de colaborare încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Grupul {colar “Udrea Băleanu” din Băleni.

         Obiectivul convenţiei îl constituie desfăşurarea de către elevii claselor a- IV-a D şi a-V-a D, de activităţi artistice, de socializare şi petrecere a timpului liber cu beneficiari ai instituţiilor rezidenţiale. Prin acţiunile care s-au desfăşurat şi se vor desfăşura în continuare se urmăreşte sensibilizarea elevilor faţă de problemele copiilor şi adulţilor


Inapoi 1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Inainte

Pagina: 57 of 57

© 2010- 2024 by DGASPCDB | Made by Floppy