Regulament
Declaratii de avere
Programul de audienţe:
 
- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

 
Program functionare:
 
• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

 
 
Raport solutionare petitii
Raport solutionare petitii
 
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
 
 
Comunicate de presa

ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ASUPRA FEMEII
25.11.2014

Click pentru download comunicat

Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor se sărbătorește în fiecare an în data de 25 noiembrie, la inițiativa Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
În România, tematica combaterii violenţei împotriva femeilor este reglementată prin Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, modificată prin Legea nr. 25/2012.

La inițiativa Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Târgovişte, această zi este marcată la nivel județean printr-un “MARŞ DE PROTEST”, la care participă și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC Dâmboviţa), alături de alte instituţii din judeţ.

În acest an, această acţiune va fi organizată în data de 28 noiembrie 2014, începând cu ora 10.00 și reprezintă o modalitate prin care se dorește atragerea atenţiei asupra faptului că oricare dintre noi trebuie să ia atitudine, deoarece prin indiferenţă, încurajăm violenţa domestică.

Folosim prilejul, pentru a reaminti că instituţia noastră oferă sprijin victimelor violenţei domestice în cadrul Centrului de recuperare pentru victimele violenţei în familie. Acesta funcţionează în subordinea DGASPC Dâmboviţa şi asigură găzduirea, îngrijirea, precum şi reabilitarea şi reinserţia socială a victimelor violenţei în familie, cu următoarele obiective: servicii adecvate de învăţare a deprinderilor de bază, programe educative, consiliere juridică, consiliere psihologică, orientare şcolară şi profesională, dupa caz, protecţia persoanelor aflate în dificultate pe o perioadă determinată de timp, pe baza unei evaluări detaliate, până la reintegrarea în familie, în familia lărgită sau în comunitate.

De la începutul anului 2014, de serviciile Centrului de recuperare pentru victimele violenţei în familie din cadrul instituției noastre au beneficiat 36 persoane, din care 14 femei şi 22 copii.


19 Noiembrie - Ziua Mondială de prevenire a abuzului asupra copilului
20 Noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului
18.11.2014

Click pentru download comunicat

„Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copilului” se sărbătorește în fiecare an pe 19 noiembrie, iar în data de 20 noiembrie 1989 a fost semnată Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, această zi devenind „Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului”.

Marcarea acestor zile este un bun prilej de a reaminti că drepturile copilului încă sunt încălcate, iar cât timp există cazuri de abuz şi violenţă asupra copiilor, precum și cazuri de  neglijare a nevoilor fizice şi psiho-emoţionale ale copilului, atunci trebuie să existe și semnale de alarmă privind acest fenomen.

Dintre cele 298 de cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului înregistrate în primele nouă luni ale anului 2014 de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa, 13 au reprezentat cazuri de abuz fizic, 18 abuz emoţional, 9 abuz sexual, 3 exploatare sexuală, 45 exploatare pentru comitere infracţiuni şi 210 cazuri de neglijare în familie. În ceea ce priveşte serviciile oferite, 106 copii au fost preluaţi în regim de urgenţă, iar 192 copii beneficiază de servicii de consiliere psihologică în familie, sau cazurile sunt monitorizate de către autorităţile publice locale. Din cei 298 copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, 220 au domiciliul în mediul rural şi 78 în mediul urban.

Conform prevederilor Convenţiei ONU și Legii 272/2004, completată și modificată, copilul trebuie tratat cu respect, iar statul, prin instituțiile sale și cetățenii săi, este obligat să îi asigure cele mai bune condiţii de dezvoltare, să respecte drepturile copilului şi normele de protecţie a copilului. Drepturile copilului conţinute în Convenţie trebuie să fie aplicate tuturor copiilor, fără discriminare. Astfel, fiecare copil are dreptul la viaţă, la educaţie şi la o dezvoltare armonioasă.   


Lansare Raport Serviciile de Asistenţă Acordate Victimelor Traficului de Persoane în România si Norvegia
17.11.2014

Click pentru download comunicat

Lansare Raport Serviciile de Asistenţă Acordate Victimelor Traficului de Persoane în România si Norvegia In data de 11 Noiembrie 2014 a avut loc la Bucuresti conferinţa de lansare a raportului Serviciile de asistenţă acordate victimelor traficului de
persoane în România si Norvegia, realizat în cadul proiectului Sansă si Provocare-Imbunătăţirea serviciilor sociale oferite victimelor traficului de persoane, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, Fondul ONG România.

Proiectul este coordonat de către Asociatia Pro Refugiu, partenerii fiind din Norvegia Organizaţia Pro Sentret, iar din România Asociaţia Global Help, Fundaţia People to People, Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii, Asociaţia Betania, Directiile Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului din judeţele Dâmboviţa, Sibiu, Mures, Sălaj, Galaţi, Iasi, Bacău, Teleorman, Satu Mare. Obiectivul realizării raportului a fost de a prezenta situaţia actuală in cele 2 ţări privind traficul de persoane si sistemul de sprijin acordat victimelor, iar informaţiile obţinute vor sta la baza creării celor mai bune practici in domeniu. La eveniment au participat reprezentanţi a o serie de instituţii si organizaţii din România si Norvegia ce deţin competente în lupta împotriva traficului de persoane, a migraţiei ilegale, a asistenţei victimelor traficului de persoane.


 
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy