Regulament
Declaratii de avere
Programul de audienţe:
 
- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

 
Program functionare:
 
• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

 
 
Raport solutionare petitii
Raport solutionare petitii
 
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
 
 
Comunicate de presa

3 Decembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități
02.12.2013

Click pentru download comunicat

În anul 1992, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a proclamat ziua de 3 decembrie, drept Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități.  Astfel, s-a facut apel la statele membre să marcheze această zi pentru ca persoanele cu dizabilități să fie tot mai mult integrate și acceptate în societate. 

Cu această ocazie reamintim că în județul Dâmbovița, 14277 persoane neinstituționalizate beneficiază de drepturile oferite de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, din care 13095  adulți și 1182 copii.
În ceea ce privește persoanele cu dizabilități care beneficiază de măsură de protecție specială, în cadrul Complexului de Sevicii Sociale Găești, în prezent sunt  36 copii cu dizabilități, în cadrul Complexului de Servicii Sociale “Floare de Colț” Târgoviște,  18 copii au certificat de încadrare în grad de handicap, iar în plasament la asistent maternal profesionist se află 85 copii cu dizabilități.

În subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița funcționează 3 centre pentru persoane adulte cu dizabilități: Centrul de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Gura Ocniței (33 beneficiari în cadrul locuințelor protejate și 20 beneficiari în cadrul centrului de zi); Centrul de Servicii Comunitare „Floarea Speranței” Pucioasa (37 beneficiari în cadrul locuințelor protejate, 10 beneficiari în cadrul centrului de criză și 20 beneficiari în centrul de zi); Centrul de Îngrijire și Asistență Pucioasa oferă servicii pentru 58 beneficiari, iar în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița și a Primăriei Moreni, Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Țuicani- Moreni, oferă servicii pentru 125 adulți cu dizabilități.

În afară de centrele de tip rezidențial pentru copii, în structura DGASPC Dâmbovița funcționează și Complexul de recuperare şi reabilitare copii cu handicap Târgovişte. În cadrul complexului funcționează centrul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap şi echipa mobilă pentru copiii cu dizabilități și se realizează ocrotirea și educarea copiilor cu dizabilități aflați în familie, programe educative, servicii de kinetoterapie, masaj, hidroterapie, terapie ocupațională, consiliere psihologică și socială, consiliere părinți.

În vederea creşterii calităţii serviciilor oferite în prezent pentru persoanele cu dizabilităţi, se vor  înfiinţa  noi servicii în conformitate cu strategia naţională în domeniu.

Astfel, în prezent se derulează proiecte cu fonduri europene ce vizează  înființarea  unui complex de servicii sociale, respectiv “Centrul social multifuncţional de resurse şi servicii pentru adulţi cu handicap Târgovişte”, precum și un alt proiect ce vizează înființarea unui Centru de recuperare, reabilitare și consiliere pentru copii cu autism și sindrom Down.

În data de 3 decembrie 2013, persoanele cu dizabilități aflate în centre își serbează ziua.  Astfel,  sunt organizate mese festive în cadrul fiecărui centru, precum și spectacole cu cântece,  poezii și dansuri.   

Prin sărbătorirea Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități  se dorește conștientizarea la nivelul societății a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și, de asemenea, promovarea unei imagini pozitive a acestora și valorificarea într-o cât mai mare măsură a potențialului pe care persoanele cu dizabilități îl reprezintă.


19 Noiembrie - Ziua Mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor
20 Noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului
20.11.2013

Click pentru download comunicat

Ziua de 19 noiembrie a fost desemnată ca „Ziua Mondială de Prevenire a Abuzurilor asupra Copiilor”, iar în ziua de 20 noiembrie, este celebrată “Adoptarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copiilor”.

Marcarea acestor zile este un bun prilej de a reaminti atât adulţilor cât şi copiilor unde trebuie să apeleze în cazul în care au cunoştinţă sau se confruntă cu probleme familiale grave sau abuzuri de orice gen, respectiv către organele legii, sau apelând numărul 0245983-Telefonul copilului.

În perioada 01.01.2013 -18.11.2013, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul copilului, din cadrul instituției noastre, a efectuat un număr de 369 deplasări pe raza județului Dâmbovița,
ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor.

În urma a 70 deplasări au fost preluați în regim de urgență un număr de 98 copii, care au fost plasați după cum urmează: 37 copii la asistenți maternali profesioniști, 34 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat Târgoviște,  23 copii la rude sau la alte familii și 4 copii la Centrul de Servicii Sociale Găești - Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever.
Din totalul de 98 copii, 8 copii au fost preluați pe baza unei Ordonanțe Președințiale, iar 90 copii au fost preluați pe baza Dispozițiilor Directorului General al D.G.A.S.P.C. Dâmbovița.
În urma a 299 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei măsuri de protecție specială pentru copii. Cazurile au fost remise pentru monitorizare, Autorității Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere, Centrului de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița.

De asemenea, tot în aceeași perioadă, ca urmare a sesizărilor scrise din partea Spitalelor Târgoviște,  Pucioasa,  Moreni  și  Găești, au fost  preluați un număr de 31 copii, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență după cum urmează: 27 copii la asistenți maternali profesioniști, 2 copii la Centrul de Servicii Sociale Găești - Centrul de primire în regim de urgență  pentru copilul cu handicap sever, 1 copil la Centrul rezidențial de tip familial pentru copii cu dizabilității ,,Cara Bella Internațional” Găești și 1 copil la altă familie.

S-au întocmit adrese către Primăriile din județul Dâmbovița, pentru 151 mame minore, în vederea monitorizării situației cuplului mamă-copil.

Celebrarea acestor zile este un prilej de a semnala că cea mai frecventă formă de abuz şi de violenţă asupra copiilor este şi cea mai puţin conştientizată, şi anume neglijarea nevoilor fizice şi psiho-emoţionale ale copilului de către adultul responsabil de creşterea sa. Neglijarea este o formă non-fizică a violenţei şi reprezintă incapacitatea sau refuzul adultului de a asigura dezvoltarea copilului în toate aspectele vieţii sale.          


ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ASUPRA FEMEII
19.11.2013

Click pentru download comunicat

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a desemnat  ziua de 25 noiembrie,  drept  Zi  internaţională  pentru  eliminarea violenţei împotriva femeilor şi a invitat guvernele, organizaţiile internaţionale şi

neguvernamentale să organizeze cu această ocazie  activităţi menite să trezească conştiinţa publică în faţa acestor probleme.
Ca în fiecare an, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC Dâmboviţa), a fost alături de Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Târgovişte şi alte instituţii din judeţ, și a participat la “MARŞUL DE PROTEST”,  care a fost organizat  în  acest an în data de 19 noiembrie 2013.  Această acţiune reprezintă o modalitate prin care dorim să atragem atenţia asupra faptului că oricare  dintre noi trebuie să ia atitudine, deoarece prin indiferenţă, încurajăm violenţa domestică.

Folosim prilejul, pentru a reaminti că instituţia noastră oferă sprijin victimelor violenţei domestice în cadrul Centrului de recuperare pentru victimele violenţei în familie. Acesta funcţionează în subordinea DGASPC Dâmboviţa şi asigură  găzduirea, îngrijirea, precum şi reabilitarea şi reinserţia socială a victimelor violenţei în familie, cu următoarele obiective: servicii adecvate de învăţare a deprinderilor de bază, programe educative, consiliere juridică, consiliere psihologică, orientare şcolară şi profesională, dupa caz, protecţia persoanelor aflate în dificultate pe o perioadă determinată de timp, pe baza unei evaluări detaliate, până la reintegrarea în familie, în familia lărgită sau în comunitate.
De la începutul anului 2013, de serviciile Centrului de recuperare pentru victimele violenţei în familie din cadrul instituției noastre au beneficiat 55 persoane, din care 24 femei şi 31 copii.


Comunicat de presa Special Olympics
11.11.2013

Click pentru download comunicat

Fundația Special Olympics din România (FSOR),  în conformitate cu protocolul încheiat în anul 2004 cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,  în parteneriat cu Şcoala Specială şi Clubul Sportiv Școlar din Târgoviște, organizează JOCURILE REGIONALE SPECIAL OLYMPICS 2013 (JRSO),  în perioada 13-14 noiembrie 2013.

La aceste evenimente vor participa și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița,  Asociația “EU POT!”,  precum și  voluntari studenţi ai Facultăţii de Sport.
 Competiţiile vor avea loc la Sala Clubului Sportiv Școlar Târgoviște și bazinul Clubului Municipal Târgoviște, ambele aflate pe str. Maior Spirescu, nr. 5, Târgoviște, zona Sălii Polivalente.
Aproximativ 200  copii cu dizabilităţi grave din Dâmboviţa,  Argeş,  Prahova, Bucureşti şi Ilfov se vor întrece într-o competiţie sportivă special adresată lor.

Evenimentele se vor desfășura  în  zilele de 13 şi 14 noiembrie, între orele 10.00-16.00 şi vor cuprinde trei probe la care s-au înscris copiii:  înot – la bazinul din Micro 3, badminton şi un traseu aplicativ de gimnastică – la Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte.

Între participanţi se numără şi 22 copii cu dizabilități beneficiari de măsură de protecție specială și anume 10 copii din cadrul Complexului de Servicii Sociale „Floare de Colț” Târgoviște, 3 copii din cadrul Complexului de

Servicii Sociale Găești, 9 copii aflați în plasament la asistent maternal profesionist, precum și 11 copii cu dizabilități aflați în familie.

Toți participanții vor fi câștigători și vor primi medalii oferite de către organizatori.


În data de 01 noiembrie 2013, a avut loc vizita de lucru, referitoare la Etapa I a proiectului Reabilitare și transformare clădire existentă „Școala nr. 7” din Priseaca, în „Casă de tip familial”, pentru copii și tineri din sistemul...
01.11.2013

Click pentru download comunicat

ETAPA I- PROIECT:   REABILITARE, EXTINDERE ȘI TRANSFORMARE CLĂDIRE  EXISTENTĂ ÎN CASĂ DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII ȘI TINERI

În data de 01 noiembrie 2013, a avut loc vizita de lucru, referitoare la Etapa I a proiectului Reabilitare și transformare clădire existentă „Școala nr. 7” din Priseaca, în „Casă de tip familial”, pentru copii și tineri din sistemul de protecție de tip rezidențial.                                                                                                                                                            

La acest eveniment au fost prezenți o delegaţie formată din şapte reprezentanţi ai Asociaţiei „Ponte del sorriso” Onlus din Italia, Consiliul Judeţean Dâmboviţa – reprezentat prin preşedintele Adrian Ţuţuianu, vicepreşedintele Gabriel Grozavu și secretar județean Ivan Vasile Ivanoff precum și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dâmboviţa, reprezentată de director general Cristiana Bucur, și director adjunct Doinița Dinu.

Parteneriatul a fost încheiat în luna iunie 2013 între:

  1. Asociația ‘’ PONTE  DEL  SORRISO ‘’ ONLUS din Italia
  2. Consiliul Județean Dâmbovița
  3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița
  4. Consiliul Local al Municipiului Târgoviște

Asociația ‘’PONTE DEL SORRISO’’ ONLUS finanțează acest proiect, fiind prezentă în România de peste 9 ani. S-a implicat în proiecte importante în domeniul social de protecție a copilului, în special în județul Prahova.
Obiectul acordului: dezvoltarea de servicii sociale prin efectuarea de acțiuni comune, în vederea organizării și funcționarii  unui ‘’ Complex de case de tip familial’’,  în care să se asigure condiții conforme cu standardele în vigoare pentru copiii și tinerii din sistemul rezidențial de protecție specială din județului Dâmbovița.
Durata acordului este de10 ani de la data semnării lui de către parți.

Etapa I : REABILITARE ȘI TRANSFORMARE CLĂDIRE EXISTENTĂ “ȘCOALA NR. 7” DIN PRISEACA  ÎN CASĂ DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII ȘI TINERI
Contract de lucrări pentru etapa I de Reabilitare și transformare clădire existentă în Casă de tip
familial: 43251 / 14.08.2013
Constructor: SC IULCOVER GROUP SA
Finanțator : PONTE DEL SORRISO ONLUS
Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALA ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA
Valoare contract : 90.999,77 euro
Finalizarea lucrărilor pentru etapa I : 30.10.2013
Execuția lucrărilor de construcție a început în partea a doua a lunii august 2013, odata cu semnarea Ordinului de începere și s-a încheiat la data de 30.10.2013.

În acest interval s-au executat lucrări de intervenție – reabilitare, modernizare, consolidare asupra clădirii existente și anume:
- consolidare structură de rezistență clădire existentă
- refacere acoperiș
- montare termoizolație
- montare tâmplărie interioară și tâmplărie exterioară din PVC
- recompartimentare interioară
- refaceri finisaje interioare și exterioare
- refacere instalație electrică, sanitară și termică interioară
- executare rampă pentru persoane cu dizabilități  și terase de acces

La terminarea întregului proiect,  inclusiv după executarea  extinderii  și  racordarea la utilități, o școală construită în anul 1933, nefuncțională și care avea două săli de clasă și o cancelarie, se va transforma într-o Casă de tip familial, care  va găzdui  16 copii sau tineri care beneficiază de măsură de protecție specială.


First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >> Last
 
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy