Regulament
Declaratii de avere
Programul de audienţe:
 
- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

 
Program functionare:
 
• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

 
 
Raport activitate DGASPC 2009
 
Raport solutionare petitii
 
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
 
 
Comunicate de presa

Conferinta de presa - Lansare campanie de prevenire a abuzurilor asupra copiilor
17.09.2014

Click pentru download comunicat

La sediul Centrului de Consiliere și Prevenire a Criminalității, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, a fost organizată o conferință de presă, la care au participat instituțiile partenere în cadrul Campaniei de prevenire a abuzului asupra copiilorși anume inițiatorul campaniei la nivel județean, Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, precum și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița (DGASPC Dâmbovița) și Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița.

Campania se va derula în perioada septembrie - decembrie 2014 și va include o serie de acțiuni preventive în comunitate: acțiuni stradale de informare a populației cu privire la riscurile victimizării copiilor, inclusiv în localitățile rurale, realizarea de materiale informativ-preventive și distribuirea acestora, întâlniri cu benficiarii locuințelor de tip familial din cadrul DGASPC Dâmbovița, oferirea de servicii suport familiilor vulnerabile, intervenții în mass-media locală, precum și dezbateri pe această temă cu elevi de ciclul primar, gimnazial și liceal.

Abuzul asupra copiilor are loc atunci când un adult cauzează sau ameninţă să provoace daune fizice sau psihice unui copil. Abuzul asupra copiilor include abuzul fizic, sexual şi emoţional, precum şi neglijarea, care poate include lipsa de supraveghere, îngrijire inadecvată fizică, medicală sau de educare, şi abandon. 

Dintre cele 171 de cazuri de abuz asupra copilului înregistrate în semestrul I al anului 2014 de către DGASPC Dâmboviţa, 11 au reprezentat cazuri de abuz fizic, 14 abuz emoţional, 5 abuz sexual, 3 exploatare sexuală, 21 exploatare pentru comitere infracţiuni şi 117 cazuri de neglijare în familie. Dintre aceștia, 103 copii au rămas în familie cu servicii de suport, iar pentru 68 copii s-a impus preluarea în regim de urgență, copiii beneficiind de măsură de protecție specială.

Abuzul asupra copilului are consecinţe dramatice asupra dezvoltării psiho-sociale ulterioare. Astfel, prevenirea abuzului, precum și respectarea drepturilor copilului, trebuie să inspire deciziile tuturor autorităţilor şi instituţiilor. Toţi profesioniştii, mai ales cei care sunt zi de zi în contact cu copiii (personalul din învăţământ, avocaţi, judecători, jurnalişti, personalul din sectorul sănătăţii şi al asistenţei sociale, poliţiştii), persoanele particulare (în primul rând, părinţii), împart responsabilitatea de a proteja copiii. Ar trebui de asemenea să recunoaştem şi să susţinem în deplină măsură rolul instituţiilor independente şi al organizaţiilor neguvernamentale.


Asociația E31 pentru viitor și Paul Ardeleanu, au lansat acțiunea „Alergăm pentru educație"
18.06.2014

Click pentru download comunicat

Asociația E31 pentru viitor și Paul Ardeleanu, au lansat acțiunea „Alergăm pentru educație", acțiune care s-a materializat într-un semimaraton la nivel național în 50 de orașe ale României în perioada 1 mai- 19 iunie, adică 50 de zile consecutive.
În data de 18 iunie 2014, campania a ajuns în Târgoviște, unde a fost susținut un seminar de dezvoltare personală de 1 oră, la care au participat 30 copii și tineri din cadrul Complexului de Servicii Sociale "Floare de Colț" Târgoviște.

Această acțiune a fost lansată ca urmare a unor aspecte alarmante în rândul tinerilor și anume, motivație slabă și dezinteres față de viață și viitor, probleme de sănătate în rândul tinerilor cauzate de sedentarism, stres și obiceiuri nesănătoase.
Cel mai tânăr speaker din România, Paul Ardeleanu și colegul său Adrian Maris, le-au vorbit copiilor și tinerilor despre dezvoltarea personală, un stil de viață sănătos, automotivare, descoperirea potențialului interior, planificare și disciplină pentru reusită, succes și despre puterea care se află in fiecare din noi.

La sfârșitul seminarului, tinerii au alergat într-un semimaraton de 21 km. împreună cu organizatorii, în parcul Chindia din Târgoviște, promovând astfel alergarea ca stil de viață sănătos în rândul tinerilor și nu numai.


Întâlnirea de lucru MMFPSPV, UNICEF, FONPC, DGASPC-uri - Târgoviște 13-14 iunie 2014
14.06.2014

Click pentru download comunicat

În perioada 13-14 iunie 2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), împreună cu UNICEF în România și Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC), au organizat la Târgoviște o întâlnire de lucru, la care au fost invitați să participe toți directorii Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din țară.

La eveniment, în prima zi, au participat d-na Rovana PLUMB, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Gabriela Coman, secretarul de stat al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Ioana Cazacu, reprezentantul UNICEF în România, Sandie Blanchet, precum și gazdele, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu și prefectul județului, Victor Sanda.  

A doua zi, la întâlnire au participat și președintele Fundației SERA România, Bogdan Simion și reprezentanta FONPC, doamna Daniela Gheorghe.

Au fost abordate teme ce vizează trei dintre domeniile de interes ale ministerului, respectiv protecția și promovarea drepturilor copilului, protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și incluziunea socială.
Scopul întâlnirii a fost acela de a menține un dialog constant între autoritățile administrației publice centrale și cele de la nivel local, în vederea identificării celor mai bune alternative de soluționare a problemelor cu care fiecare furnizor de servicii sociale se confruntă.


12 iunie - Ziua Mondială Împotriva Exploatării prin Muncă a Copilului
12.06.2014

Click pentru download comunicat

Ziua de 12 iunie a fost declarată Ziua Mondială Împotriva Exploatării prin Muncă a Copilului în anul 2002, de către Organizația Internațională a Muncii de la Geneva, în scopul de a atrage atenția lumii întregi asupra necesității de a eradica exploatarea prin muncă a copiilor sub toate formele ei.

Exploatarea prin muncă a copiilor este una din cele mai grave forme de abuz, iar consecințele acesteia se manifestă imediat sau pe termen lung: accidente, boli grave, abandon școlar, analfabetism, șanse anulate la o viață decentă, etc.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița întreprinde acțiuni la nivel județean pentru combaterea fenomenului prin intermediul echipelor intersectoriale locale formate din reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, Arhiepiscopiei Târgoviștei, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița, Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean și Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, acordându-se o atenție sporită eradicării exploatării copilului prin muncă.

Sunt considerate periculoase pentru minori toate activitățile care prin natura lor au efecte negative asupra sănătății fizice sau mentale a copilului și a dezvoltării morale a acestuia. Este considerată orice formă de muncă, aceea prin care copilul este împiedicat să urmeze în mod normal cursurile școlare. De asemenea, este interzisă orice formă de sclavie cu minori sau practici similare.

Toate cazurile de copii implicați în cele mai grave forme de muncă a copiilor, respectiv munci intolerabile și munci periculoase ar trebui sesizate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, care le evaluează prin compartimentele de specialitate, în vederea luării măsurilor care se impun și oferirii serviciilor necesare pentru copii și familiile acestora, sau în cazul în care copilul este separat de familie, a unui plan individualizat de protecție.

La Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița au fost înregistrate 17 cazuri confirmate de exploatare prin muncă în anul 2010, iar în anii 2011 și 2012 nu au fost astfel de cazuri. În anul 2013 s-au înregistrat 7 cazuri de copii exploatați prin muncă, iar de la începutul anului 2014 nu a fost confirmat niciun caz de exploatare prin muncă a copilului.


Conferință de presă - 5 iunie 2014
05.06.2014

Click pentru download comunicat

În data de 05.06.2014, la sediul Complexului de Servicii Sociale Găești, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, a susținut o conferință de presă cu teme de interes județean. 
Primul punct pe ordinea de zi a fost stadiul lucrărilor la trei obiective ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, în urma vizitei de lucru din aceeași zi.
La conferința de presă au participat și directorul general DGASPC Dâmbovița, Cristiana Bucur și directorul general adjunct Doinița Dinu și au fost prezentate cele trei proiecte.

I . CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE RESURSE SI SERVICII PENTRU ADULȚI CU HANDICAP - cod SMIS 20917

- Este un proiect cu finanţare din fonduri structurale depus de DGASPC la ADR Sud-Muntenia, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale:

- Valoarea totala a proiectului:                          3.680.673,47 lei, din care:

  1. asistenta financiara nerambursabila                    2.814.275,80 lei;
  2.  contributia proprie in proiect asigurata din bugetul C.J.D.   168.554,20 lei

- Perioada de implementare: 40 luni (05.10.2011 – 04.02.2015)

- Rezultate ce se vor obtine dupa implementarea proiectului:

  1. Centrul de consiliere si sprijin pentru integrare sociala a persoanelor cu boli psihice cu o capacitate de 40 persoane/an
  2. Serviciul  de recuperare si reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap cu o capacitate de 200 persoane/an.

- Lucrari:

  1.  S-a semnat Contractul de lucrari nr. 10225/20.02.2013 - constructor SC IULCOVER GROUP SA - valoare totala contract 1906.619,74 + TVA- durata de executie 18 luni
  1.   Executia lucrarilor de constructii a inceput la mijlocul lunii martie (18.03.2013), odata cu semnarea ordinului de incepere. Se vor executa:

 

a) lucrari de interventie –reabilitare, modernizare, consolidare asupra celor 2 corpuri de cladire (parter) aflate in curtea Complexului;
b) lucrari de reabilitare, modernizare, consolidare si extindere Corp 1(cu hol receptie si  lift pentru persoane cu handicap),

  1.  S-au facturat 6 situatii de lucrari in valoare totala de aprox. 800.000 lei (fara TVA), lucrari executate pana in data de 31 martie 2014.

 

Nota: din punct de vedere al lucrarilor executate:
Pana in prezent s-au executat lucrari totale in procent de peste 40% constand in:
- interventii la corpul 1 fundatii si subfundatii, consolidari, terasamente, demolari ziduri si plansee, refacerea  structurii de rezistenta - stalpi, centuri si plansee din beton armat;
-  s-a finalizat executia sarpantei din lemn si a invelitoarei din tabla;
-  s-a finalizat tencuitul zidurilor in interior ;
-  s-a trecut la montarea tamplariei in interior;
- s-au executat lucrarile de instalatii si retele utilitati;
- se lucreaza la demolarea si recompartimentarea corpurilor 3 si 4;
- la partea de extindere s-a montat tamplaria din termopan, s-a montat liftul

 

II. PROIECT: REABILITARE, EXTINDERE SI TRANSFORMARE CLADIRE  EXISTENTA IN ‘’CASA DE TIP FAMILIAL’’ PRISEACA

Etapa I

Contract de lucrari pentru etapa I de Reabilitare,si transformare cladire existenta in Casa de tip familial: 43251 / 14.08.2013
Constructor: SC IULCOVER GROUP SA
Finantator : PONTE DEL SORRISO ONLUS
Beneficiar : DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA  SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA
Valoare contract : 90.999,77 euro
Finalizarea lucrarilor pentru etapa I : 30.10.2013

             O prima parte a lucrarilor de constructii la Casa de tip familial Priseaca a inceput in partea a doua a lunii august 2013 si s-a incheiat la data de 30.10.2013, lucrarile fiind finantate de organizatia   " PONTE DEL SORRISO" ONLUS din Italia. Valoarea totala a lucrarilor executate a fost de 90.999,77 euro

 In acest interval s-au executat lucrari de interventie – reabilitare, modernizare, consolidare asupra cladirii existente si anume:
- consolidare structura de rezistenta cladire existenta
- refacere acoperis
- montare termoizolatie
- montare tamplarie interioara si tamplarie exterioara din PVC
- recompartimentare interioara
- refaceri finisaje interioare si exterioare
- refacere instalatie electrica, sanitara si termica interioara
- executare rampa pentru persoane cu handicap si terase de acces

Etapa II
A fost semnat Contractul de lucrari nr. 26961/20.05.2014 cu acelasi constructor SC IULCOVER GROUP SA  pentru o perioada de executie de 1 (una) luna, respectiv pana la 30.06.2014.
In aceasta perioada se vor executa lucrari de constructie la Corp C3, respectiv corpul in care va functiona bucataria, sala de mese, camera centralei.
Mentionam ca valoarea Contractului pentru etapa a II-a este de 20.000 euro, suma pusa la dispozitie de acelasi finantator, organizatia "PONTE DEL SORRISO" ONLUS din Italia, dar care nu asigura terminarea tuturor lucrarilor proiectate.

Ramas de executat:
- finalizarea corpului C3 din punct de vedere constructiv
  - de amenajat camera centralei, inclusiv montarea centralei (centrala a fost achizitionata)
  - de amenajat hol acces catre camera centralei, bucatarie si sala de mese
  - amenajare curte interioara cu alei si spatii verzi
  - dotari: bucatarie, dormitoare, mobilier camera de zi

La terminarea intregului proiect, inclusiv dupa executarea extinderii, racordarea la utilitati, dotarea corespunzatoare, o scoala construita in anul 1933, nefunctionala si care avea doua sali de clasa si o cancelarie, se va transforma intr-o Casa de tip familial, care va gazdui 16 copii sau tineri.

 PROBLEME
- gasirea de sponsori cu ajutorul carora sa se poată finaliza toate lucrările

 

III. PROIECT: MODERNIZARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE PARTER CENTRUL  SOCIAL GĂEȘTI     - cod SMIS 15943

 Este un proiect cu finanţare din fonduri structurale depus de DGASPC la ADR Sud-Muntenia, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale:

Contract de finantare nr. 2468/11.11.2011; Act aditional nr.1/21.06.2013;

Perioada de   implementare:37 luni - 11.11.2011 – 10.12.2014

Valoarea totala a proiectului este de 3.626.026,96 lei ( HCJ nr.139/24.06.2011), din care:

      - asistenta financiara nerambursabila              2.841.220,90  lei
      - co-finanţarea beneficiarului:                        57.984,10 lei
      - cheltuieli neeligibile:                                    33.800,00 lei
      -TVA                                         693.021,96 lei

Proiectul presupune imbunatatirea calitatii infrastructurii pentru 3 centre din Complexul de servicii sociale Gaesti,  unde, pentru cei 60 de beneficiari reprezentand copii cu dizabilitati, vor fi efectuate intr-o perioada de  37 luni de la data semnarii contractului de finantare urmatoarele lucrari:

  1. Modernizarea spaţiilor de la parter şi etajul 1 din Complexul de servicii sociale Găeşti;
  2. Extinderea spaţiilor de la parterul Complexului de servicii sociale Găeşti cu sală de mese şi bucătărie, precum şi cu spălătorie, uscătorie şi călcătorie;
  3. Asigurarea dotărilor pentru implementarea de noi activităţi de recreere, de educaţie, integrare/reintegrare socială (ergoterapie, cromoterapie şi meloterapie), în cadrul celor 3 centre sociale


Lucrari de constructie
A fost semnat Contractul de lucrari in data de 13.05.2014 cu firma SC PAULUS SRL pentru o perioada de executie de 10 luni de la ordinul de incepere, ordin care a fost emis in data de 03.06.2014.


First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >> Last
 
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy