Regulament
Declaratii de avere
Programul de audienţe:
 
- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

 
Program functionare:
 
• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

 
 
Raport solutionare petitii
Raport solutionare petitii
 
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
 
 
Comunicate de presa

Conferința de presă finalizare proiect "Modernizarea și extinderea complexului de servicii sociale "Casa Soarelui"
18.12.2015

Click pentru download comunicat

În data de 18.12.2015, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, a fost organizată o conferință de presă, pentru a marca finalizarea proiectului "Modernizarea și extinderea complexului de servicii sociale "Casa Soarelui" Târgoviște.

La eveniment au participat: vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, Marin Antonescu, directorul general al Direcției Generale Programe Europene, Achiziții Publice, Comunicare și Relații Externe din cadrul CJD, Gilia Valeriu Florin, conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, echipa de implementare a proiectului, constructorul, reprezentanți ai presei locale și alți invitați.  

Proiectul cu finanțare din fonduri structurale în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară: 3 - „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție: 3.2 – „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, a fost contractat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.
     - cod SMIS 24893;
- Contract de finantare  nr.3724/16.05.2013;
- perioada de implementare: 31 luni și 15 zile (17.05.2013 - 31.12.2015)

Obiectiv general: îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale din judeţul Dâmboviţa.

Obiective specifice:
1. Executarea de lucrări de modernizare pentru clădirea existentă

2. Executarea de lucrări de extindere pentru clădire cu un nou corp: P +E+M

3. Asigurarea unor dotări pentru desfăşurarea activităţilor din cele 2 corpuri de clădire.

        
Valoarea totală a proiectului a fost de 3.888.952,90 lei ( HCJ nr.244/11.11.2013),  din care:

  1. asistență financiară nerambursabilă  2.966.258,99 lei
  2. co-finanţarea beneficiarului:          60.535,90 lei
  3. cheltuieli neeligibile:               124.197,55 lei
  4. TVA                            737.960,46 lei

Atribuirea contractului de lucrări a avut loc la data de 28.05.2014, în urma unei proceduri de "cerere de oferte" integral on-line. Execuția lucrărilor de construcții a început la mijlocul lunii iunie (12.06.2014).
     Constructor: SC IULCOVER GROUP SA; Valoare contract -1.854.816,96 lei (fără TVA). 
S-au executat:

  1. Lucrări de intervenție - reparatii, recompartimentări, reabilitări la construcția existentă;
  2. Reabilitarea sistemului de încălzire;
  3. Extindere - construcție nouă P+E+M pentru noul tip de servicii;
  4. Asigurarea unor dotări pentru desfășurarea activităților din cele doua corpuri de clădire.

 Complexul de servicii sociale "Casa Soarelui" va cuprinde, pe lângă serviciile oferite în prezent, respectiv:
- Serviciul de integrare si reintegrare a copiilor de la asistent maternal profesionist in familie,
- Centrul maternal,
- Centrul de primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat,

şi un nou serviciu: Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabilitati.

Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabilităţi se adresează copilului cu sindrom Down și copilului cu autism și va avea o capacitate de 30 beneficiari.
Centrul nou înființat va desfășura activități dedicate recuperării și integrării copiilor cu sindrom Down și copiilor cu autism fără deficiență mentală, copiilor cu autism cu deficiență mentală și copiilor cu autism în combinație cu alte deficiențe (de exemplu, diferite deficiențe senzoriale).


3 Decembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități
03.12.2015

Click pentru download comunicat

Ca în fiecare an, în data de 3 decembrie, persoanele cu dizabilități aflate în centrele subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița (DGASPC Dâmbovița), au sărbătorit Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități. Astfel, au fost organizate mese festive, precum și audiții muzicale și alte activități recreative.       

La sediul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa, str. Radu Cosmin, nr. 22, în data de 3 decembrie 2015, începând cu ora 10.30, elevii de la Şcoala gimnazială ,,Diaconu Coresi’’ Fieni şi Şcoala gimnazială nr. 4 ,,Elena Donici Cantacuzino’’ Pucioasa, au susținut un program cultural artistic. Începând cu ora 13.00, s-a desfășurat o acțiune în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, care a constat în oferirea de servicii de coafură și frizerie de către cursanți, pentru beneficiarii centrului. La aceste evenimente a participat conducerea  DGASPC Dâmbovița și reprezentanți ai AJOFM Dâmbovița, care le-au urat "La mulți ani!" persoanelor cu dizabilități aflate în centru.
La Centrul de Servicii Comunitare "Floarea Speranței" Pucioasa, din str. Independenței, nr. 25, începând cu ora 11.00, elevi ai Colegiului Național Nicolae Titulescu Pucioasa, au susținut un program de cântece și poezii, dedicat persoanelor adulte cu dizabilități.
Persoanele cu dizabilități din cadrul Centrului de Servicii Comunitare "Sfântul Andrei" Gura Ocniței, au participat la un program artistic, care a avut loc la Secția Psihiatrie Cronici Gura Ocniței, situată în comuna Gura Ocniței, str. Principală.                                                                                                                           

Această zi a fost serbată la nivelul județului Dâmbovița și de către cele 16334 persoane neinstituționalizate, care beneficiază de drepturile oferite de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, din care 15018 adulți și 1316 copii. 
În afară de centrele de tip rezidențial pentru copii și adulți cu dizabilități, în structura DGASPC Dâmbovița funcționează și Centrul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap Târgoviște, care are 65 beneficiari şi Echipa mobilă pentru copii cu dizabilități (22 beneficiari), prin care se oferă servicii specializate pentru copii cu dizabilități aflați în familie și anume programe educative, servicii de kinetoterapie, masaj, hidroterapie, terapie ocupațională, consiliere psihologică și socială, consiliere părinți, precum și Centrul de recuperare, reabilitare și consiliere pentru copii cu dizabilități, cu o capacitate de 30 beneficiari.

În vederea creşterii calităţii serviciilor oferite în prezent pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, s-au înființat două noi servicii specializate, Centrul de consiliere şi sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice, cu o capacitate de 40 persoane/an și Serviciul de recuperare şi reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap, cu o capacitate de 200 persoane/an.

Marcarea acestei zile este un bun prilej de a promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi, în vederea incluziunii sociale a acestora, garantării posibilităţii participării lor în toate domeniile vieţii fără discriminare, având ca bază respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.


19 Noiembrie - Ziua Mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor
20 Noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului
19.11.2015

Click pentru download comunicat

Ziua de 19 noiembrie a fost desemnată ca „Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor”, iar în ziua de 20 noiembrie, este celebrată “Ziua Internațională a Drepturilor Copilului”.
Anul acesta s-au împlinit 25 de ani de la deschiderea spre semnare a Convenţiei privind Drepturile Copilului adoptată la 20 noiembrie 1989. Ţara noastră a fost printre primele state care au ratificat Convenţia ONU cu privire la

Drepturile Copilului, în anul imediat următor adoptării sale în cadrul Naţiunilor Unite, prin Legea nr. 18 din 28 septembrie 1990.

Potrivit Convenţiei, drepturile fundamentale ale copilului sunt dreptul la viaţă, dreptul la un nume şi o naţionalitate, dreptul la educaţie, dreptul de a-şi exprima liber ideile, dreptul la îngrijire medicală, dreptul la joacă şi timp liber și dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de violenţă, abuz sau neglijenţă.

În județul Dâmbovița, în primele nouă luni ale anului 2015, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul copilului (0245983), a efectuat un număr de 458 deplasări, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor.

În urma a 70 deplasări au fost preluați în regim de urgență un număr de 129 copii, iar pentru 388 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei măsuri de protecție specială pentru copii. Aceste cazuri au fost remise pentru monitorizare, Autorității Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere, Centrului de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița.

De asemenea, tot în aceeași perioadă, ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din județ, au fost preluați un număr de 14 copii, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență.

Dintre cele 306 de cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului înregistrate în primele nouă luni ale anului 2015 de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa, 16 au reprezentat cazuri de abuz fizic, 13 abuz emoţional, 7 abuz sexual, 12 exploatare sexuală, 39 exploatare pentru comitere infracţiuni şi 219 cazuri de neglijare în familie. În ceea ce priveşte serviciile oferite, 129 copii au fost preluaţi în regim de urgenţă, iar 177 copii beneficiază de servicii de consiliere psihologică în familie, sau cazurile sunt monitorizate de către autorităţile publice locale. Din cei 306 copii, 237 au domiciliul în mediul rural şi 69 în mediul urban.

Marcarea acestor zile este un bun prilej de a reaminti că toți copiii au dreptul de a fi protejați împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme de violenţă, indiferent de mediul în care aceștia se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate.


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy